Bestyrelsen
 
Arrangementer
 
Odin prisen
 
Bladarkivet
 
Vedtægter
 
Links
 
Odense-billeder
 
 

 
 

BYFORENINGEN FOR ODENSE
har til formål at arbejde med emner
vedrørende Odense Bys liv i fortid,
nutid og fremtid, øge interessen her-
for og fremme bevaring og udvikling
af kulturhistoriske og æstetiske
værdier.

Dette søges realiseret gennem af-
holdelse af møder og ekskursioner
samt lejlighedsvis ved dannelse af
interessegrupper.

Desuden søger foreningen at reali-
sere sit formål ved at indgå i forskel-
lige former for samarbejde såvel med
private som med offentlige institutioner.


Klik for Flemming Wedells:
Billeder fra Byforeningens
40 års jubilæum 2016


Billeder fra By og Lands
årsmøde 2016 i Odense

 

Generalforsamlingen tirsdag den 25. april kl. 19.00 på Soldaterhjemmet Dannevirke:

Bestyrelsens forslag under
pkt. 4 Indkomne forslag:


Bestyrelsen stiller forslag om ny hjemmeside samt nyhedsbreve, hvilket betyder at Bladet stopper med at udkomme.

Kommentar til forslaget:

På sidste års generalforsamling redegjorde Andreas
Isager for bestyrelsens ønske om at " modernisere "vores kommunikation med medlemmerne". Vi har
derfor indsamlet mailadresser i det forløbne år og kan konstatere, at det er meget få af vores medlem-
mer, der ikke er på nettet. Det betyder, at vi kan ud-
sende nyhedsbreve efter behov.

Den nye hjemmeside vil indeholde Byforeningens
historik, så intet går tabt af de 40 års historie, men i
en mere nutidig udformning.

Det er med blødende hjerte, vi lukker vores flotte
Blad, der har været Byforeningens slagskib, især
med den nuværende redaktør. Nedlæggelsen
betyder, at vi kan nedsætte kontingentet betydeligt.

Hjemmesidens etableringsomkostninger: 10.000 kr. inc. 2 timers undervisning. Årlig omkostning på
hosting, drift og support 299 kr./ pr måned.
Priserne er ex. moms.


Der er ikke modtaget andre forslag!


 
Læs medlemsbladet online klik her!

 


Ny Stationsvej
klik på billedet og læs!
   


Letbanevisioner
klik på billedet og læs!
   


Generalforsamling
tirsdag den 25. april kl. 19.00
Læs mere


Lumby Arkivet
tirsdag den 2.maj kl. 19.00
Læs mere


Vel mødt til
arrangementerne!

Der er stadig ledige pladser.

 
 

 Byforeningen for Odense,  Læssøegade 13, 3.th.,  5000 Odense C,   tlf: 66 11 50 40,   post@odensebyforening.dk


 

free webpage counters